• Новини

През лятото фолиото за сгради GLOBAL отразява силните слънчеви светлина и топлина и създава комфорт в офиса, у дома, в магазина. С повишаването на температурата намалява ефективността на труда.Дори щорите не могат да запазят прохладата,те просто не пропускат светлината. Фолио GLOBAL със своята съвременна технология за слънчева изолация,може да бъде полезна през цялата година за уравновесяване на високите и ниските температури. През лятото фолио GLOBAL отразява най-лошата част от спектъра на слънчевата светлина и намалява ослепителния блясък.През зимата  фолио GLOBAL отразява обратно вътрешната топлина, която иначе се губи от сградата. Чрез поставяне на фолио при единичен прозорец може да се постигне ефектът на двоен прозорец по отношение на намаляване загубите на топлина. Много фирми, поставили на прозорците си фолио, спестяват значителна част от разходите за отопление или климатични инсталации. Фолиото спира до 99% от вредните за здравето UV-лъчи, които са причина за образуване рак на кожата и причиняват стареене на предметите и материите.Инсталацията на фолио е еднократна инвестиция за период от 15- 20 години, докато разходите за енергия са всекидневни.

Нагоре
BK Commerce Facebook
Share This